Company Description

About Hangzhou Zhongjia Chair Co., Ltd.

Member Information

Business Type :
Founded in :
Employees :
Member Since : 03 Jan 2018
Membership Type : Free Member
Business Category : Furniture & Decor

Company Overview

Company Name:
Hangzhou Zhongjia Chair Co., Ltd.
Business Type:
Contact Number:
xxxxx
Register Address:
Xikou Village, Baizhang Town, Yuhang County, Hangzhou, Zhejiang Province, China
Zip Code:
Country:
Main Products: